HANDLEPLAN 2019 

Frederiksberg Kommune

Vi vil pleje kontakter til kommunens politikere, udvalg og ansatte, og udnytte kommunens muligheder for økonomisk støtte til gavn for mennesker på Frederiksberg, som er berørt af høreproblemer.

 Mærkesager

Vi vil arbejde for

·       at udbrede kendskabet til betydningen af god akustik for mennesker med høreproblemer

·       at få installeret flere teleslynger i kommunen

·       at der bliver skiltet med de eksisterende teleslynger i kommunen og at de løbende bliver justeret samt registreret

·       at udbrede kendskabet til, at man i Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret gratis kan få vejledning i brugen af høreapparater og få hjælp til ansøgning om høretekniske hjælpemidler og brugen heraf

·       at synliggøre Høreforeningen, f.eks. gennem reklamer på relevante steder, for derigennem at øge medlemstallet

 Medlemstilbud

Vores arrangementer er fortrinsvis af faglig og oplysende karakter med fokus på hørelse, høreapparater, høretekniske hjælpemidler, teleslynger og virksomhedsbesøg. Men vi anser ligeledes kulturformidling samt skabelse af fællesskaber for mennesker med høreproblemer for en vigtig opgave og tilbyder derfor også sociale arrangementer så som gå- og sejlture, nytårskur og udflugter i hørevenlige omgivelser.

 I foråret 2016 gik vores lokale hjemmeside i luften. En vigtig opgave fremover vil være at holde den up to date. Der vil løbende være behov for opdateringer, videreudvikling og optimering.

 Samarbejdspartnere

Vi vil fortsætte samarbejdet med andre frivillige foreninger, Danske Handicaporganisationer, Frederiksbergs kontaktpræst og Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret.

 Vi vil højne informationsniveauet om andre aktører på området, herunder Castberggård og Den Tværfaglige Sundhedsklinik/House of Hearing.

———————————————

HANDLEPLAN 2017 & 2018  

Frederiksberg Kommune

Vi vil pleje kontakter til kommunens politikere, udvalg og ansatte, og udnytte kommunens muligheder for økonomisk støtte til gavn for mennesker på Frederiksberg, som er berørt af høreproblemer.

 Tilgængelighed

Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til:

 • betydningen af god akustik for mennesker med høreproblemer

 • nuværende teleslynger i kommunen, så de bliver brugt, justeret, skiltet med og registreret

 • at man i Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret gratis kan få vejledning i brugen af høreapparater samt få hjælp til ansøgning om høretekniske hjælpemidler og brugen heraf

 • Frederiksbergs kontaktpræst, der bl.a. har fokus på velfungerende teleslynger i kirker og menighedslokaler

 Mærkesager

Vi vil arbejde for,

 • at vilkår for hørevejledning og specialundervisning ikke forringes

 • at kommunens forebyggende hjemmebesøg også omfatter information/opfølgning på høreområdet

 • at få installeret flere teleslynger i kommunen

 • at synliggøre Høreforeningen, f.eks. gennem reklamer på relevante steder, for derigennem at øge medlemstallet

 Medlemstilbud

Vores arrangementer er fortrinsvis af faglig og oplysende karakter med fokus på hørelse, høreapparater, høretekniske hjælpemidler, teleslynger og virksomhedsbesøg. Men vi anser ligeledes kulturformidling samt skabelse af fællesskaber for mennesker med høreproblemer for en vigtig opgave og tilbyder derfor også sociale arrangementer så som gå- og sejlture, nytårskur og udflugter i hørevenlige omgivelser.

I foråret 2016 gik vores lokale hjemmeside i luften. En vigtig opgave fremover vil være at holde den up to date. Der vil løbende være behov for opdateringer, videreudvikling og optimering.

 Samarbejdspartnere

Vi vil fortsætte samarbejdet med andre frivillige foreninger, Danske Handicaporganisationer og Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret.

Vi vil højne informationsniveauet om andre aktører på området, herunder Castberggård og Den Tværfaglige Sundhedsklinik/House of Hearing.

--------------------------

Handleplan 2016

Frederiksberg kommune
Vi vil pleje kontakter til kommunens politikere, udvalg og ansatte, og udnytte kommunens muligheder for økonomisk støtte til gavn for mennesker på Frederiksberg, som er berørt af høreproblemer.

Tilgængelighed
Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til:

 • betydningen af god akustik for mennesker med høreproblemer

 • eksisterende teleslynger i kommunen, så de bliver brugt, justeret, skiltet med og registreret

 • at man i Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret gratis kan få høretekniske hjælpemidler samt få råd og vejledning i brugen af høreapparater og hjælpemidler

 • Frederiksbergs kontaktpræst, der bl.a. har fokus på velfungerende teleslynger i kirker og menighedslokaler.

Mærkesager
Vi vil arbejde for,

 • at vilkår for hørevejledning og specialundervisning ikke forringes yderligere

 • at kommunens forebyggende hjemmebesøg også kommer til at omfatte information/opfølgning på høreområdet

 • at få installeret flere teleslynger i kommunen, bl.a. på bibliotekerne

 • at synliggøre Høreforeningen, f.eks. gennem reklamer på relevante steder, for derigennem at øge medlemstallet

Medlemstilbud
Vores arrangementer er fortrinsvis faglige og oplysendemed fokus på høreapparater, høretekniske hjælpemidler, teleslynger og virksomhedsbesøg. Endvidere er kulturformidling for mennesker med høreproblemer en vigtig opgave, ligesom det er at skabe fællesskaber.

Hvert år i januar holdes nytårskur, hvor der diskuteres handleplan, og hvor der udarbejdes idébank til ture og arrangementer.

I foråret 2016 går vores lokale hjemmeside i luften. Hjemmesiden rummer også en malingliste, som vi håber vil blive et nyttigt bindeled mellem medlemmer og bestyrelse.

 

Samarbejdspartnere
Vi vil fortsætte samarbejdet med andre frivillige foreninger, Danske Handicaporganisationer og Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret.

Vi vil højne informationsniveauet om andre aktører på området, herunder Castberggård og Den Tværfaglige Sundhedsklinik/House of Hearing.

Vi vil være en aktiv medspiller i Høreforeningen, såvel lokalt, regionalt som på landsplan.