Der er frit valg mellem offentlig behandling, der er gratis, og behandling hos privat forhandler med tilskud.

I region Hovedstaden kan den offentlige behandling foregå enten på en høreklinik eller audiologisk afdeling på et sygehus, eller hos en ørelæge, der er med i en puljeordning om udlevering af offentlige apparater.

På audiologi.dk kan man se en oversigt over offentlige høreklinikker, ørelæge i puljeordningen og private forhandlere.

I region Hovedstaden skal man forbi en læge og have en henvisning, hvis man skal have høreapparater på ny. Normalt efter fire år.