Bestyrelsesmedlemmerne i Frederiksberg Lokalafdeling tager gerne en snak med mennesker, der har et eller andet problem på høreområdet. Alle er velkomne til at henvende sig til os. Hvis vi ikke selv kan hjælpe, kan vi henvise til, hvor der er ekspertise på området.

Bestyrelsen i Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling modtager også gerne ideer til, hvordan borgere på Frederiksberg med høre- og lydproblemer kan få en bedre livskvalitet.