Nyhedsbrev #2 oktober

Tirsdag den 22. oktober fra kl. 15 til 18
afholder Frederiksberg Ældreråd debatmøde om hørenedsættelse
Hovedbiblioteket, Falkoner Plads 3, 2000 Frederiksberg.

Frederiksberg Høreforening vil være til stede og deltage i debatmødet.

Men husk, at du skal tilmelde dig debatmødet enten på
- telefon 3821 2850 eller
- mail til aeldreraadet@frederiksberg.dk

På Hovedbiblioteket er der plads til 135 deltagere, så tilmelding foretages efter 'først til mølle princippet'.

På debatmødet vil du kunne opleve:

1. Ældrerådet ved Birgitte Franck
der vil berette om åbenhed ved hørenedsættelse og krav til dine behandlere.

2. Hjælpemiddelcenteret ved Teamleder Frederikke Rørbech
der vil fortælle om kommunens muligheder for at hjælpe i forbindelse med hørenedsættelse.

3.  Cand.psych. Anne Mette Mohr
der vil fortælle om hørenedsættelse, House of Hearing samt tinnitus.

4. Høreforeningens landsformand Majbritt Tobberup
der vil fortælle om politisk fokus på hørensagen lige nu.

5. Skuespiller Lisbet Dahl
der vil berette om det at have hørenedsættelse, få den behandlet og gøre hørenedsættelsen synlig.

Karsten Spang-Thomsen, formand Frederiksberg lokalafdeling

NYHEDSBREV oktober

Ultimo august og primo september afholder hovedstadens omegnskommuner festuger med gode kulturelle arrangementer. Det er helt fantastisk - man kan komme og opleve musik, dans, ballet og andre kulturelle oplevelser. Der er tale om dygtige kunstnere og erfarne ildsjæle, der alle har noget unikt og enestående at byde på. Og som deltager kan man lade alle sine penge blive i lommen. Efter en opvisning af squaredansere kan man få lov til at prøve at danse squaredans, efter opvisning af balletdansere kan man få lov at prøve at danse ballettens grundtrin osv.
Men for de unge spilles der rockmusik, og der spilles højt - der spilles meget for højt, og der spilles konstant, uden nævneværdige pauser. De forskellige arrangementer foregår parallelt og rockmusikken generer stort set alle øvrige arrangementer. Især balletten og squaredansen bliver påvirket af rockmusikken. I det hele taget gør den høje rockmusik, at man ikke taler sammen, men i stedet råber til hinanden.
Jeg deltog i festuger i Ballerup, Herlev og Rødovre. I alle tre byer stod børn og unge mennesker helt tæt på rockmusikkens højtalere. Disse unge mennesker vil som mange af os andre få høreskader. Der var ingen til at vejlede børnene om konsekvenser ved høj musik.
Vi, der måske kan opfattes som sure, gamle mænd og koner, var til mange rockkoncerter, da vi var unge, og vores hørelse har taget skade. Vi vidste det godt den gang, vi fravalgte hørepropper, og i dag lever vi så med evig støj i ørerne. Det er det, der hedder tinnitus.

Jeg bor på Frederiksberg, og er glad for at kunne tage til omegnskommunerne og deltage i deres festuger. Så selv om jeg hverken bor i Ballerup, Herlev eller Rødovre, synes jeg alligevel, at der bør gøres noget.

Jeg skrev indledningsvis til Herlev Kommune og redegjorde for mine bekymringer over den skadelige musik. Og som noget positivt fik jeg svar fra kommunen. De skrev, at de til næste års festuge ville justere lydniveauet, og at festugen skulle være en oplevelse for hele familien. De sluttede brevet af med, at de håbede, at jeg havde lyst til at deltage i festugen til næste år.

Så er det bare at håbe, at de øvrige omegnskommuner vil følge Herlev Kommunes eksempel og også gøre fremtidens festuger til hyggelige, kulturelle arrangementer for hele familien.

 Karsten Spang-Thomsen, formand Frederiksberg lokalafdeling

Nyhedsbrev september

Man. 16. sep. kl. 19 til 21 kommer  coach Thomas Wibling til KU.BE på Dirch Passers Alle 4 og fortæller om Høretaktik.
Det bliver en inspirerende og underholdende aften med fokus på høreteknik og hørestrategi.
Så mød glad op på KU.BE denne aften, og der er ingen entre.  

Vi ved det godt - både os hørehæmmede og vores pårørende – men det er godt, at blive mindet om de gode værktøjer til viden om kommunikation med hørehæmmede. Som hørehæmmet hører vi ikke nødvendigvis, det der bliver sagt. Vi hører måske det halve, lægger lidt til og opfatter det som meningsfyldt og fornuftigt. Som når konen eksempelvis siger ”Skal vi spise i haven,” og manden opfatter det som, ”Der sidder en bi på din mave.” Så springer han op og fægter med armene for at bien skal forflytte sig. Det kan sådan set være meget morsomt, men også noget anstrengende. På tilsvarende vis er der også situationer, hvor vi er ret så sikre på, hvad det er andre personer vil sige og spørge om. Det er der en lille historie om i det efterfølgende.

Der var en gang en mand, som var rigtig meget tunghør. Han var kommet op i et træ uden for sit hus og skulle hugge en gren af. Så ser han to kønne unge karle komme gående hen ad vejen.
Nu kan han ikke lide at lade sig mærke med sin skade; derfor tænkte han ved sig selv:
"Jeg kan jo nok vide, hvad de vil sige.
Først vil de spørge mig, hvad det skal være til, jeg hugger her.
Så spørger de nok, hvor langt et stykke gren jeg vil bruge til det.
Så kommer de nok frem med, at de vil låne min båd for at sætte over vandet og slippe for at gå en lang omvej.
Og når de ikke kan få den, så vil de nok låne mine heste.
Når de heller ikke kan få dem, så vil de nok spørge om, hvor vejen går ind til staden”.

De to karle kom nu hen til ham. - De havde hørt, at han havde to kønne døtre, og de havde tænkt at fri til dem.
"God dag!" sagde de.
"Til et økseskaft," sagde manden.
"Gid det sad i din hals!" Sagde de ganske sagte.
"Op til denne knast," sagde manden, og så viste han det på grenen.
Så råbte de: "Er jer kone hjemme?"
"Nej!" Sagde manden, "hun er læk."
"I har nok to kønne døtre," råbte de.
"De er med føl begge to," sagde manden.
"Å, gid du var hængt!" sagde de.
"Oppe mellem de to høje pile," sagde manden, og så huggede han videre.

Karsten Spang-Thomsen, formand Frederiksberg lokalafdeling

Klip fra kalenderen:

Brug høreapparaterne!!!
Torsdag d. 10. okt. 2019 kl. 19-21, Sankt Knuds Vej 36 1., Frb.

Tre kandidater fra IT Universitetet skrev afsluttende speciale om, hvordan man gennem digitalt design kan motivere brugere til at bruge deres høreapparater oftere. Alle er velkomne. Gratis.

Nyhedsbrev juli 2019

Så er vores trykte program med arrangementer i efteråret 2019 sendt ud pr. post, og måske har du allerede modtaget det. Nogle af arrangementerne er p.g.a. tidsfrister allerede blevet annonceret i Hørelsen og hele programmet ligger også online på vores hjemmeside hoereforeningen-frederiksberg.dk/kalenderen.

Vi håber, at der vil være interesse for at deltage i vores arrangementer og udflugter. Bemærk, at der ved flere af arrangementerne er et begrænset deltagerantal. Dette skyldes primært, at vores tourguide med teleslynge kun rækker til ca. 20 personer, men også at vi prioriterer at holde arrangementer for mindre grupper, således at deltagerne kan lære hinanden bedre at kende og i tryggere omgivelser, hvor der ikke er så megen uro og støj, som kan være meget generende for mennesker med høretab.

Vi skal dog beklage, at der på det seneste har været en del tekniske problemer med vores tourguide. Vi forsøger at få dem løst, og har alternativt planer om at indkøbe et nyt anlæg. Hvis du selv har et kommunikationshjælpemiddel, kan vi anbefale, at du tager dette med til vores udflugter.

Vi håber, at den nye Metro Cityring åbner som planlagt d. 29. september 2019, således at vores rundtur i den nye Metrolinie M3 kan løbe af stablen d. 25. oktober 2019.

Som sædvanlig har vi også planlagt museumsbesøg ud fra de ønsker, som medlemmerne har fremsat på vores nytårsbrunch. Både udflugten til Psykiatrisk Museum og til Nivågaard afsluttes med frokost.

I efterårets program vil vi særligt fremhæve og anbefale vores arrangementer om høreteknik, hørestrategi, høreapparater og tekniske hjælpemidler.

Det er nemlig ikke altid, at høreapparater er tilstrækkelige til at få en god høreoplevelse.

I Frederiksberg Kommune kan du søge om støtte eller tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. Du kan komme i betragtning, hvis Frederiksberg Kommune vurderer, at ansøgte:

·  i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne

·  i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet

·  eller er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem dit lokale jobcenter. Bemærk dog, at hvis det samme hjælpemiddel skal bruges både på dit arbejde og privat, skal der ansøges via Hørevejledningen.

Man kan søge om hjælpemidler ved at benytte Frederiksberg Kommunes online ansøgningsformular, som findes på:
frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligaendringer.
Man skal dog have en vis erfaring med at arbejde med en computer for at benytte sig af denne mulighed, og man skal kunne vedhæfte en kopi af sin hørekurve og gerne beskrivelser af det udstyr, man søger om.

Hvis man ikke har mulighed for at benytte selvbetjeningsløsningen, så er der hjælp at hente hos Hørevejledningen på Frederiksberg Hospital. Kontaktoplysningerne er som følger:

Hjælpemiddelcenteret, Nordre Fasanvej 57, Vej 8, indgang 13.
Tlf.nr.: 38 21 50 20, tryk 2 eller sms 28 98 50 20
Telefonisk træffetid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00, fredag kl. 09.00-13.00
Personlig henvendelse: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
E-mail: visitationsenheden@frederiksberg.dk.
                                          

På vores Hørecafe, som afholdes i samarbejde med Hørevejledningen d. 6. november 2019, kan du møde Frederiksberg Kommunes hørevejleder og aftale en tid for individuel rådgivning.

Under alle omstændigheder er det en god ide at forberede dig – enten på udfyldelse af ansøgningsformularen eller til et møde med Hørevejledningen - ved

·  at definere dit behov for hjælpemidler, dvs. i hvilke høresituationer du har brug for hjælp

·  finde din hørekurve frem, hvis du har en sådan, eller rekvirere den på den høreklinik, hvor du har fået udleveret dine høreapparater

·  notere hvilke høreapparater og andet udstyr du har (fabrikat, model, hvor og hvornår de er udleveret)

·  eventuelt på forhånd at undersøge hvilke tekniske løsninger, der kan være relevante, så du kan høre bedre. Tal eventuelt med andre, der også har fået bevilget udstyr og hør om deres erfaringer. Vær dog opmærksom på, at vi alle har forskellige høretab og behov, og at de ikke umiddelbart kan sammenlignes. Det udstyr, du har brug for, kan derfor være forskelligt fra ”naboens”.

Du kan søge om støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis du selv har anskaffet hjælpemidlet, før kommunen har bevilget det, kan du ikke forvente at få udgiften dækket.

Hvis det billigste hjælpemiddel ikke er det, du ønsker at bruge, kan du benytte dig af fritvalgs-ordningen. Her kan du vælge selv at betale differencen mellem det billigste udstyr og det udstyr, du ønsker. Du skal dog være opmærksom på, at det stadig er Frederiksberg Kommune, der ”ejer” udstyret, selv om du selv har betalt en del af udgiften.

Alternativet er selvfølgelig, at du selv betaler for udstyret og slet ikke søger om støtte via Frederiksberg Kommune. Så er udstyret dit eget, men du skal så også selv betale for evt. reparation.

Men tekniske hjælpemidler er ikke den eneste løsning, som kan hjælpe os til en bedre hørelse og gode dialoger. Hørecoach Thomas Wibling vil ved vores arrangement d. 16. september 2019 på inspirerende og underholdende vis fortælle om høreteknikker og hørestrategi, som også kan gøre livet nemmere for mennesker med høretab og for mennesker, som skal kommunikere med mennesker med høretab.

Men vigtigst af alt er selvfølgelig, at du bruger dine høreapparater og ikke blot lægger dem i skuffen. Det kræver en stor tilvænning at skulle gå med høreapparater, og der er mange nye lyde og situationer, man skal vænne sig til. Tre kandidatstuderende på IT Universitetet har sammen med Widex skrevet speciale om, hvordan man gennem digitalt design kan motivere mennesker med høretab til at bruge deres høreapparater oftere. Vi ser frem til en spændende aften.

Vel mødt til alle vores arrangementer. Vi ser frem til at se og høre med jer.

På bestyrelsens vegne

Hanne Rasmussen

 Nyhedsbrev juni

Den sidste weekend i maj blev der afholdt landsmøde i Høreforeningen på Kobæk Strand ved Skælskør
Landsmødet er Høreforeningens øverste myndighed og sætter retningen for de kommende år.
Fra Frederiksberg lokalafdeling deltog Marianne Beck, Bolette Østberg og Hanne Rasmussen.

 Dejligt for os fra Hovedstaden, at mødet blev holdt på Sjælland. Nordjylland var helt oppe på et frafald på 50%. Der er langt til Skælskør.

Afvikling:

Dirigenten har en vigtig rolle, når der afholdes generalforsamling. Han skal vinde forsamlingens respekt og tillid lige fra starten.  Det gjorde fhv. direktør i Danske Handicap Organisationer Poul Erik Petersen i 2015. Og igen i 2019. Der var både styr på tingene, kvikke bemærkninger og smil på læben.

Indhold landsmøde:

· Beretning: Formandskabet kunne aflægge en flot beretning, der blev mødt med ros og opbakning. Høreforeningen er blevet trimmet. Landsmøde hvert fjerde år, forretningsudvalget nedlagt, antallet af medlemmer i HB er blevet reduceret. Fremover bliver antallet af HB møder også reduceret.

· Mærkesager: Nu er det ikke længere ”Brugeren i centrum”, der står øverst på listen over Høreforeningens mærkesager. Øverst står nu ”En ensartet behandling af høj kvalitet”.

· Økonomi: Der er sket en sand turn around.  Der er overskud i regnskabet igen i år.

·  Valg: Der var genvalgt til formand, næstformand og kritisk revisor. Hovedstadsregionens medlemmer af HB er nu: Helene Svendsen, Bornholm, og Jeppe Overgaard, Lyngby/Taarbæk.

Ændringsforslag:

 Der findes ikke en lovgivning for foreninger i Danmark, hvorfor foreningens egne vedtægter er de ”eneste love”. Det er derfor vores eget ansvar at sikre, at vi har et sæt vedtægter, der er klare og som samtidig tager forbeholdt for så mange potentielle problemer som muligt. Og det prøver vi så på landsmøde efter landsmøde at sikre.

Sidst var der 48 forslag til afstemning.  I år var der ”kun” 44.

 Vi kunne støtte de fleste forslag, men slet ikke dette:
“Hovedbestyrelsen kan efter eget valg supplere bestyrelsen med op til 3 medlemmer, der har nogle efterspurgte kompetencer”.

Da HB er en demokratisk valgt forsamling, vil dette forslag kortslutte den demokratiske proces, eftersom disse personer ikke vil være valgt, men udpeget.

Ønsker man at supplere HB med personer med efterspurgte kompetencer, må valget ske på demokratisk vis på et landsmøde.

I øvrigt er det altid muligt for HB  at indkalde særligt sagkyndige, hvis der ved behandling af enkelte punkter på dagsordenen er behov for assistance af specialister.  I så fald deltager disse personer kun under de relevante dagsordenspunkter – og uden stemmeret.

I begrundelsen for forslaget står:
”…Vedtægter for center for døve indeholder tilsvarende bestemmelse …”
Det er helt korrekt, men man glemmer at fortælle, at CFD ikke er en forening, men en erhvervsdrivende fond, hvor ingen af bestyrelsens medlemmer er valgt, de er alle udpegede. CFD gør sikkert mange gode ting, det gør f. eks. Fonden for Bedre Hørelse også, men ingen af bestyrelsesmedlemmerne i disse organisationer er demokratisk valgte. At bruge CFDs vedtægter som begrundelse må kort sagt vække undren.

Forslaget blev vedtaget!

Et af forslagene som vi kunne støttede var dette:

Der blev på landsmødet stillet forslag om at ændre lokalafdelingernes status fra en selvstændig juridisk enhed til en selvstændig økonomisk enhed. Formålet med forslaget er at sikre, at Høreforeningen overholder lovgivningen.

Lokalafdelingerne har indtil nu reelt ikke været juridisk selvstændige, da de er underlagt beslutninger truffet af landsmødet og HB. Ændringen medfører, at lokalafdelingerne ikke længere skal have et selvstændigt CVR nr., men skal være underlagt hovedforeningens CVR nr. Vi vil nu afvente nærmere information fra hovedforeningen om, hvordan ændringen rent praktisk skal foregå.

Det blev samtidig præciseret, at lokalafdelingerne selvstændigt råder over de økonomiske midler, de tildeles fra Høreforeningen og via offentlige og private midler, herunder arv modtaget direkte.

Forslaget blev vedtaget!

Et af forslagene som vi var særligt glade for:

Afprøvning af model for midtvejsmøde mellem landsmøder for at styrke samhørighed og samarbejdet mellem det centrale og det lokale.

Vi ville foretrække, at der holdes landsmøde hvert andet år som tidligere. Men midtvejsmøde er et godt kompromis.

Forslaget blev vedtaget!

Afslutning:

Et veltilrettelagt og gennemført landsmøde giver et billede af en god forening. Og det fik vi igen i år. Med et formandskab med fuld fart på, som har noget at være stolte over og glade for, så er det en fornøjelse at være delegeret.
Næste gang der er landsmøde er i maj 2023.

På bestyrelsens vegne

Marianne Beck, Bolette Østberg og Hanne Rasmussen

Nyhedsbrev maj

Det er ikke for ingenting, at vi kalder hunden for menneskets bedste ven. En hund er både loyal og lærenem. Det kan vi mennesker være glade for og drage fordel af, for hunden kan være en eminent god hjælper.

Vi møder ofte førerhunde i vores hverdag og ved hvilken hjælp, de kan være for blinde.

Vi ved også hvilken betydning narkohunde, sporhunde, bombehunde og patruljehunde har for politiets arbejde.

På nogle plejehjem kommer besøgshunde forbi og skaber nærvær og glæde hos de ældre mennesker.

Nogle skoler har en læsehund, der motiverer børn til at læse ved at lytte tålmodigt og interesseret til alverdens historier.

Servicehunde kan hjælpe mennesker med bevægelseshandicap. Der er også advarselshunde, der kan hjælpe patienter med diabetes og epilepsi.

Og det måtte jo komme -  der er også hørehund.

Hvad er en hørehund?

En hørehund er trænet til at reagere på lyde. Livet for mennesker med stort høretab bliver mere trygt og mindre stressfyldt med en hørehund.

 • Hunden adviserer om biler og cyklister, som kommer bagfra.

 • Eller hvis vandet koger over, eller man taber noget.

 • Når noget ringer op eller på.

 • Når der bliver kalder på en.

 • Når der er bankelyde, rabalder og brag.

 • Hunden reagerer også på forsøg på indbrud og brandalarm.

Hvordan får man en hørehund?

Den skal man selv anskaffe, kommunen vil næppe betale for en hørehund som hjælpemiddel.

Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have en hørehund?

I Danmark har vi ikke en offentlig støttet uddannelse af hørehunde, hvor hunden kan gennemgå et særligt uddannelsesforløb sammen en hundetræner. Man kan søge oplysningerpå hørehundeforeningen.dk, som kan hjælpe en på vej. Her kan man også se billeder af hørehunde.

Må man holde hørehund?

Det er ikke alle steder man må holde hunde, skal man være opmærksom på. I almene boliger skulle der imidlertid være gode muligheder for at få lov til at have en hørehund, hvis man har en vedvarende funktionsnedsættelse, og hunden er specielt trænet til at udføre nytteopgaver.

Der er imidlertid ikke fastsat nærmere regler herfor. Og adspurgt svarer boligminister Inger Støjberg (2016)

”Jeg finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at fastsætte sådanne regler, idet borgere med meget forskellige behov kan være omfattede af reglen. Afgørende er således, at hunden er specielt trænet til at dække behovet for udførelse af nytteopgaver for den handicappede. Det afhænger således af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af, om lejeren har en vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør den pågældende afhængig af en servicehund, og om hunden er trænet til at udføre netop de nytteopgaver, som den pågældende har behov for.”

Hunden hjælper mennesker med høretab:
Et stort høretab kan i nogen grad kompenseres med udstyr. De digitale, auditive signaler på telefon, dørklokke og røgalarm kan omsættes til visuelle eller taktile signaler i stedet. Men der er mange andre lyde, man gerne vil gøres opmærksom på og kunne reagere på, og ikke mindst blive adviseret om, når man ligger og sover. Her er hunden uovertruffen. Den klarer både det digitale og analoge, og de er vagtsomme 24-7. En stor tryghed for mange.

Der er også en anden type hunde som mennesker med høretab kan have glæde af. Hunde kan nemlig også finde høreapparater eller andre værdifulde ting, der er blevet væk for en, og det har mange der har prøvet at tabe deres høreapparat været glade for. En eftersøgningshund er trænet til at finde ting som mennesker har rørt ved og forsigtigt samle dem op. En eftersøgningshund skal have et afgrænset område at afsøge fx en have. Den kan ikke finde høreapparaterne, hvis du har glemt, at du har lagt dem i lommen på badekåben. Eftersøgningshundene kommer ud i hele landet mod dækning af transportudgifter. Kontakt Danmarks Civile Hundeførerforening herom.

Måske er der også andre dyr end hunde mennesker med høretab kan have glæde af. Lige nu er der kommet førerponyer i metroen i England!

Bolette Østberg, næstformand

Klip fra kalenderen

Hørecafé hos Hørevejledningen
Tor d. 16. maj 2019 kl. 14-15.30
Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13

Der vil være mulighed for at få en snak med mennesker, der selv har høreproblemer, og for at møde kommunens hørevejleder. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Gratis

Optakt landsmøde
Mand. 20. maj 2019 kl 17-19
Sankt Knuds Vej 36 1, Frb

Der holdes landsmøde i Høreforeningen i år, hvor delegerede fra alle lokalafdelingerne mødes for at diskutere fremtidige
pejlemærke og økonomi.
Kom og hør om, hvad der er på programmet. Vi sørger for en bid brød. Tilmelding senest 13. maj. Gratis.

Landbomuseet Lundekrog
Lør d. 1. juni 2019 kl. 10 - ca. 15.30

Rundvisning på landbomuseet Lundekrog i Lille Skensved råder over mange tusinde effekter fra perioden 1840 til 1950.
Der er fælles bustransport fra Flintholm station – Grøndals Parkvej ved togbusserne. Max. 25 deltagere. Tilmelding senest 20. maj. Deltagerpris medlemmer: kr. 70.

Nyhedsbrev april

I februar afholdt vi et godt årsmøde med pænt fremmøde. Som forventet fik vi valgt ny bestyrelse, suppleanter og revisorer.
I marts blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen i enighed fordelte de forskellige nødvendige opgaver, der gør det muligt at drive og gennemføre foreningens planlagte faglige- og sociale aktiviteter.
Nu er vi nået ind i april og sommeren er på vej. Men vi skal ruste os med tålmod. Min kære svigermor sagde altid: 'April er ikke til at stole på, hver dag den tager en ny kjole på'. Og det er så sandt så sandt.
I månederne juni og juli afholdes udendørs musikarrangementer i blandt Søndermarken. Lokalaviserne skriver om disse arrangementer og råder naboer, der er generet af støjen til at lukke vinduer eller rejse en tur på landet, hvor der er mere roligt. Jeg synes, at vi, der er hørehæmmede, i stedet skal tage vores høreapparater af og nyde stilheden eller den svage musik, som alligevel når frem til vore ører.
Og medens vi venter på sommeren komme, kan vi gå i biografen og se danske film med undertekster. Nordisk Film har nemlig meddelt, at danske film i Nordisk Film fremover vil være forsynet med undertekster til glæde for os hørehæmmede. (Dette vil dog ikke være gældende for børnefilm). Udenlandske film er så godt som altid med undertekster. Når dertil kommer, at velfungerende teleslynger bliver mere og mere almindelige i vores biografer - ja så bliver det igen en rigtig god oplevelse at se film i biografen.

 Frederiksberg Høreforening vil ønske alle et glædeligt og interessant forår, Karsten Spang-Thomsen

Klip fra kalenderen

Hørecafé hos Hørevejledningen
Tor d. 16. maj 2019 kl. 14-15.30
Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13

Der vil være mulighed for at få en snak med mennesker, der selv har høreproblemer, og for at møde kommunens hørevejleder. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Gratis

Optakt landsmøde
Mand. 20. maj 2019 kl 17-19
Sankt Knuds Vej 36 1, Frb

Der holdes landsmøde i Høreforeningen i år, hvor delegerede fra alle lokalafdelingerne mødes for at diskutere fremtidige
pejlemærke og økonomi.
Kom og hør om, hvad der er på programmet. Vi sørger for en bid brød. Tilmelding senest 13. maj. Gratis.

Landbomuseet Lundekrog
Lør d. 1. juni 2019 kl. 10 - ca. 15.30

Rundvisning på landbomuseet Lundekrog i Lille Skensved råder over mange tusinde effekter fra perioden 1840 til 1950.
Der er fælles bustransport fra Flintholm station – Grøndals Parkvej ved togbusserne. Max. 25 deltagere. Tilmelding senest 20. maj. Deltagerpris medlemmer: kr. 70.

Nyhedsbrev marts

Indvandrere og flygtninge har også høreproblemer

Den 23. januar fra kl. 11 var Frederiksberg Høreforening (ved Bolette og undertegnede) på besøg hos Mødestedet på Vesterbro. Mødestedet er et værested for indvandrere og flygtninge. Efter aftale med Mødestedet fortalte vi om høreproblemer, og hvad der kan gøres for at begrænse disse problemer og samtidig bevare og forbedre høreevnen.

Mødestedet er primært et værested for kvinder, men deres mænd er velkomne efter kl. 15. Som bekendt er jeg mand, men da jeg var en 'udefrakommende mand' var det helt i orden, som lederen af værestedet fortalte.

Tilhørerne var alle ældre kvinder, og jeg synes de lignede rigtig glade kvinder, der var stolte over at være bedstemødre. De sad sammen i mindre grupper. Der var en større gruppe med pakistansk baggrund, og en tilsvarende gruppe med tyrkiske rødder. Der var en mindre gruppe med afghanske rødder og en enkelt kom fra Marokko. For disse bedstemødre kan man ikke bare holde sådan et almindeligt foredrag. De går og kommer, som det passer dem, men de hører alligevel efter og følger tilsyneladende godt med. Hvis der er noget de ikke forstår, afbryder de ved at række en finger i vejret, og så debatterer de det der blev fortalt internt i deres etniske gruppe.

På nær den marokkanske kvinde havde alle tørklæde på, og jeg vil mene, de var troende muslimer. Efter en lille times foredrag opstod der en generel uro blandt tilhørende, og vores foredrag måtte afbrydes. Det var tiden, hvor der skulle bedes og tilhørerne trak sig tilbage til et særligt bederum. Vi var blevet gjort opmærksom på, at der skulle være en pause i foredraget, hvor muslimerne ville bede. Men det var kvinderne, der bestemte, hvornår den pause skulle være og ikke os foredragsholdere. Det var helt ok, men dog en pudsig oplevelse.

Blandt tilhørende var der flere, der havde høreapparater og bekendt med ventetiderne på Bispebjerg. Mange af dem havde været her i landet i rigtig mange år, men for de fleste var deres danskkundskaber ret så begrænsede. Lederen af værestedet fortalte tillige, at flere beklagede, at de ikke kunne snakke med deres børnebørn, fordi børnebørnene ikke kunne tale deres modersmål ordentligt.

Vi havde medbragt Høreforeningens plancher og brochurer. Og vi gjorde, hvad vi kunne for at formidle vores budskaber. Sammen havde vi nogle hyggelige timer og alle var venlige og glade. Vi fik gaver og klapsalver og jeg vil håbe at alle tilhørerne fik noget ud af vores besøg.

Klip fra kalenderen:

Høreforeningen og Handicaporganisationernes Hus
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 11.15-16.30

Vi får en rundvisning i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, hvor mange handicaporganisationer har til huse – også vores egen Høreforeningen. Den overordnede vision for huset var at skabe verdens mest tilgængelige hus, intet mindre.
Dernæst har vi en aftale med vores landsformand Majbritt Garbul Tobberup, som vil give en aktuel orientering. Frokosten får vi serveret i kantinen.
Der er fælles bustransport fra Flintholm station – Grøndals Parkvej ved togbusserne.
Max. 25 deltagere. Tilmelding senest 26. februar.
Deltagerpris medlemmer: kr. 75.

Karsten Spang-Thomsen, formand Frederiksberg lokalafdeling

NYHEDSBREV FEBRUAR

Vi skal snart til stemmeurnerne!

Forhåbentlig bliver der fyldt godt op på stolerækkerne, når rådhushallen på Frederiksberg Rådhus danner rammerne om et vælgermøde tirsdag den 19. februar for mennesker med alle typer af handicap og deres pårørende arrangeret af Handicaprådet. Det er arrangørernes håb, at vilkår for mennesker med funktionsnedsættelse bliver et tema i den kommende valgkamp. Mødets hensigt er også at give folketingsmedlemmer in spe input og indsigt på handicapområdet, så de møder ind på Christiansborg med en stærkere forståelse og sympati for handicapsagen.

Et bredt politisk spektrum af kandidater vil være paneldeltagere, for alle partierne er indbudt til at være præsenteret med en folketingskandidater til mødet.
Allerede nu har nogle partier meldt ind, hvem de deltager med. Pt. ser listen således ud:

·        Socialdemokratiet, v/Sine Heltberg

·        Radikale Venstre

·        De Konservative, v/Nikolaj Bøgh

·        Nye Borgerlige

·        SF, v/Balder Mørk Andersen  

·        Liberal Alliance

·        Kristendemokraterne,

·        Dansk Folkeparti, v/Karina Adsbøl

·        Venstre

·        Enhedslisten v/Jakob Sølvhøj

·        Alternativet

Kl. 15 Dørene åbnes, og der vil være mulighed for at aflægge besøg på en række stande hvor repræsentanter for de politiske partier og handicaporganisationerne står parat.

Kl. 16 Folketingskandidaterne sidder klar på scenen ved langbord og med navneskilt og får ordet på skift til præsentation og efterfølgende replik. Der er lagt op til, at folketingskandidaterne skal kigge i bakspejlet og give deres vurdering af, hvordan det er gået med handicapområdet siden sidste folketingsvalg, og hvad de mener, der skal prioriteres i den kommende periode.

Kl. 17 Efter en lille forfriskning er det tilhørernes tur til at komme til orde og sætte dagsordenen. Det foregår ved fem debatborde, hvor politikerne parvis runderer og kommer på visit. Vi der er berørt af eget eller pårørendes handicap ved, hvor problemerne presser sig på, og vi er derfor de helt rette til at fortælle politikerne, hvad der skal til for, at mennesker med handicap kan deltage, bidrage og leve et liv som alle.

På høreområdet er det relevant at spørge ind til kandidaternes holdninger og prioriteringer af disse temaer:

·        Mener du, at ventetiden på gratis, offentlige høreapparater er for lang?

·        Vil du arbejde for, at der indføres en almindelig behandlingsgaranti på 4 uger for høreapparatbehandling?

·        Vil du være med til at sikre, at der afsættes flere midler til offentlig høreapparatbehandling?

·        Vil du arbejde for løsninger, så andre aktører end ørelæger kan afhjælpe ventetiden på høreapparatbehandling uden egenbetaling (private klinikker/kommunikationscentre)?

Handicaprådet arbejder for et tilgængeligt samfund for alle. Også til vælgermøder. Mødet er derfor tilrettelagt med god tilgængelighed, så mennesker med handicap ikke skal føle sig sat udenfor den politiske debat op til folketingsvalget. Der vil være niveaufri adgang, teleslynge, skrivetolk, tegnsprogstolk, handicapparkeringspladser og toilet.

Arrangørerne håber på et godt fremmøde. Der er ingen tvivl om, at beretninger fra handicappede mennesker og deres pårørende gør indtryk og vil påvirke politikernes kommende beslutninger og skabe grobund for, at handicapområdet er en del af deres bevidsthed, når de sætter sig i folketingssalen.

Så vel mødt til vælgermøde!

Sted: Frederiksberg Rådhus, Rådhushallen
Tid: Tirsdag 19. februar 2019 kl. 15-18.30

Klip fra kalenderen:

Hørecafé hos Hørevejledningen
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 14-15.30
Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13

Der vil være mulighed for at få en snak med mennesker, der selv har høreproblemer, og for at møde kommunens hørevejleder. 
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Gratis.

Årsmøde
Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 11–14
Akaciegården, Betty Nansens Allé 2A, Frederiksberg

Bestyrelsen aflægger beretning, og der er nyvalg til bestyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Separat indkaldelse er sendt til medlemmerne.
Der vil være en god frokost at gå hjem på. Tilmelding til spisning senest d. 14. februar. Gratis.

Bolette Østberg, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Frederiksberg og medlem af Handicapråd

NYHEDSBREV JANUAR

Kender I det høre- og hjerneforskere kalder 'cocktailparty-effektevnen'?

Det er, når vi er flere sammen, og vi fokuserer på en stemme og forsøger at ignorere alle de andre stemmer i selskabet.

Som mange andre med aldersbetinget høretab har jeg stort set mistet denne 'effektevne'. Først skruer jeg op for lyden i høreapparaterne, og det hjælper ikke. Så prøver jeg at tage apparaterne af, og så er det helt umuligt at høre andet end den 'sorte brummende talestrøm'.

Men så læste jeg en artikel af Cecilie Cronwald med titlen 'Lyden i fremtiden'. Hun har opsøgt Eriksholm Research Center, der arbejder på at udvikle høreapparater, der mere intuitivt tilpasser sig den enkelte bruger og de situationer vedkomne befinder sig i. På længere sigt er målet, at høreapparater skal interagere direkte med hjernen.

Når vi eksempelvis kigger på en person i selskabet, gør høreapparater, at lyden forstærkes fra denne person og samtidig dæmpes alle andre lyde. Selvom jeg hører dårligt er det sød musik. Og det glæder mig, at der anvendes betydelige midler til udvikling af nye generationer af høreapparater. Naturligvis vil Eriksholm Research Center, der er en del af høreapparatfabrikken Oticon, tjene gode penge, når de nye interagerende høreapparater er på markedet. Det er dem vel undt, når bare alle vi med høretab får en bedre høreoplevelse.

Med ønsket om et godt nytår til alle modtagere af vores nyhedsbrev, vil jeg samtidig hilse udviklingen af nye intelligente og avancerede høreapparater velkommen.

Karsten Spang-Thomsen, fungerende formand

 

Fra kalenderen:
Læs mere på hoereforeningen-frederiksberg.dk

Bridgeturnering
Roskildevej 55, Frederiksberg

Tilmelding senest 3. januar. Gratis.

Nytårsbrunch
Lørdag d. 12. januar 2019 kl. 10.30-13.00
KU.BE, Dirch Passers Alle 4, Frb
Tilmelding senest 3. januar. Deltagerpris medlemmer: kr. 60.

Læsekreds 
Torsdage d. 17. januar, 14. februar og 14. marts 2019
kl. 14.00-15.30, Roskildevej 55, Frb
Tilmelding senest 7. januar til Herdis Lehmann, tlf. 36 46 87 33.    Mail. herdis.lehmann@outlook.dk.

Farvel til kontanter
Fredag d. 8. februar 2019 kl. 13.00-14.30
Danske Bank, Gammel Kongevej 160, Frb
Tilmelding senest 27. januar. Gratis.

Hørecafé hos Hørevejledningen
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 14.00-15.30
Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Gratis.

Årsmøde
Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 11.00 – 14.00
Akaciegården, Betty Nansens Allé 2A, Frederiksberg
Mødet afsluttes med frokost. Tilmelding til spisning senest d. 14. februar. Gratis.

Nyhedsbrev december  

På denne tid af året ser man tilbage på året, der gik. Oplevelserne bliver til minder og bliver en del af historien. Samtidig ser man frem mod det nye år og på de udfordringer og forandringer, som fremtiden vil bringe.

På en måde kan man overføre dette til vores program for foråret 2019.

Her møder vi historien på Roskilde Kloster, som blev stiftet helt tilbage i 1231, og vi besøger Landbomuseet Lundekrog, som tager os med til perioden 1840 til 1950 og livet på landet.

De nye udfordringer i 2019 og årene, der kommer, vil måske være et farvel til kontanter. Danske Bank giver sit bud på udviklingen og alternative løsninger. Og også i Høreforeningen vil der ske ændringer.

I vores egen lokalafdeling på Frederiksberg skal vi ifølge vedtægterne have valgt en ny formand, og det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at vores fungerende formand og tidligere næstformand Mogens Brandt Clausen stille er sovet ind på Hospice Diakonissestiftelsen  d. 5. december 2018 efter længere tids sygdom. Der står stor respekt om Mogens' mangeårige virke og indsats i Høreforeningen. Æret være hans minde.

Vi skal også vælge ny bestyrelse på årsmødet i februar. Vi har brug for nye kræfter til at føre arbejdet videre og håber, at der blandt foreningens medlemmer vil være interesse for at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Også på landsplan vil der formentlig ske ændringer i Høreforeningen, herunder måske en sammenlægning af lokalafdelinger. Det vil landsmødet i 2019 vise. Som optakt til dette, holder vi i maj måned et medlemsmøde, hvor du kan være med til at præge debatten med dine synspunkter.

Som sædvanlig har vi også bridge og læsekreds på programmet, og vi fortsætter med vores hørecafé i samarbejde med hørevejledningen på Frederiksberg Hospital.

Men allerførst skyder vi det nye år i gang med en nytårsbrunch d. 12. januar 2019.

Glæd dig til programmet, som er på vej i posten.

Vær velkommen og godt nytår!

På bestyrelsens vegne,  Hanne Rasmussen

Nyhedsbrev november

Nu sker der endelig noget!

Tilbage i 2013 blev reglerne for høreapparatbehandling samlet i sundhedsloven, og regionerne kom til at stå for både bevilling og finansiering.  Desværre viste det sig, at det ikke løste problemerne med lange ventetider og med at finde vej i systemet.

Regeringen vil derfor skrue op for indsatsen på høreområdet og afsætte i alt 115 millioner kroner i finansloven. Ventetiderne på høreapparat skal ned, og kvaliteten af behandlingen op.  Hovedoverskrifterne for initiativet er: Nemmere vej gennem systemet og Bedre kvalitet i høreapparatbehandlingen.

Vi ved desværre alt for godt, at der er mange udfordringer, når man er berørt af høretab. Der skal navigeres mellem offentlige og private tilbud. Og hvad med kvaliteten? Vi hører ofte medlemmer efterspørge en kvalitetsinstans, som gør det muligt at sammenligne kvalitet og effekt af høreapparatbehandling. Og endelig er der den manglende gennemsigtighed. Man kan blive i tvivl om, lægerne alene vejleder ud fra et fagligt grundlag eller har økonomiske interesser.

Et af de nye forslag er digital visitation - inspireret af model fra Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering. Man vælger selv, hvor man henvender sig - egen læge, en af de mange private høreklinikker eller en privatpraktiserende øre-næse-halslæge - og får foretaget en høreprøve, der som så kommer til at følge en digitalt.

Herefter vil en specialist modtage undersøgelsen og vurdere, om man har gavn af høreapparatbehandling. Via ens e-boks får man resultatet at vide og orientering om de behandlingsmuligheder, der findes i det private og i det offentlige. Hvis der er tale om et ukompliceret høretab, kan man frit vælge mellem offentlig eller privat behandling med offentligt tilskud. Ellers vil man blive henvist til en offentlig audiologisk afdeling.

På den måde undgås unødvendige dobbeltundersøgelser. Regeringen vil starte med at afprøve modellen i perioden 2019-2022.

Vejen gennem systemet bliver også nemmere ved øget gennemsigtighed i de private tilbud. ”Hørebutikkerne” skal til at skilte med hvilke høreapparater, de tilbyder under den offentlige tilskudsgrænse, kvalitets- og effektdata fra borgere, der har modtaget behandling på klinikken, og virksomhedens ejerforhold.

Det er også kommet med i udspillet, at alle patienter skal stilles ens, når det gælder at få erstattet mistet apparat. Det har længe været et ønske fra Høreforeningen.

Udspillet er blevet overvejende positivt modtaget, men det vækker kritik, at udspillet ikke direkte adresserer de udskældte ventelister. Høreforeningens beregninger viser, at det er op mod 35.000 mennesker, der lige nu venter på et høreapparat, og at det vil koste omkring 200 mio. kroner, hvis man vil ventelisterne til livs.

Vores landsformand – Majbritt Garbul Tobberup – lægger ikke fingrene imellem og udtaler, at det er dybt kritisabelt, at udspillet ikke har lagt op til en løsning for de mange patienter, der skal vente over 100 uger på et høreapparat. ”Høreapparatpatienterne er kastebold i en ulidelig diskussion mellem regeringen og regionerne om hvem der skal tage ansvaret for de lange ventelister”.

En fremtidssikret løsning på ventelisteproblemerne fik vi ikke med dette udspil, som ellers indeholder mange fine momenter!

Fra kalenderen:
Læs mere på hoereforeningen-frederiksberg.dk.

Om unge og høretab
Torsdag d. 15. nov. 2018 kl. 19.00-21.00
Sankt Knuds Vej 36, 1. sal, Frederiksberg
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Gratis.

Hørecafé hos Hørevejledningen
Torsdag d. 22. nov. 2018 kl. 14.00-15.30
Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Gratis.

Julefrokost
Fredag d. 30. nov. 2018 kl. 12.00-16.00
Sankt Knuds Vej 36, 1. sal, Frederiksberg
Tilmelding senest d. 20. november. Deltagerpris medlemmer: kr. 75. Ikke-medlemmer: kr. 175. 

Bolette Østberg, på bestyrelsens vegne

 

Nyhedsbrev oktober

Torsdag den 15. november 2018 fra kl. 19.00 til 21.00 afholder Høreforeningen på Frederiksberg et arrangement om unge og høretab. Vi får besøg af forstander Jens Petersen og nogle elever med høretab fra Frijsenborg Efterskole. Frijsenborg Efterskole er blandt andet for unge med høretab. Forstanderen og de unge elever, der er i alderen fra 15 til 17 år, vil fortælle om, hvorledes enkle greb i hverdagen har stor betydning for unge med høretab.

Min farbror fik et døvstumt barn - en pige. Jeg ved, at de gjorde alt, hvad de kunne for, at hun skulle få en god barndom, vokse op og i det hele taget få et godt liv. Det var vanskeligt, men det lykkedes. Hun blev gift med en ligeledes døvstum, fik normalthørende børn og et godt familieliv.

Nu mange årtier senere husker jeg specielt to begivenheder fra dengang, vi var børn. På hendes 7 års fødselsdag var hun særlig glad og ville gerne udtrykke sin glæde. Men hun kunne ikke høre, hvor højt hun talte, og vi andet kunne ikke forstå, hvad det var, hun ønskede at fortælle. Hun syntes måske, vi var mange mennesker samlet, og derfor skulle der tales særlig højt. Det blev en skuffende dag for hende og en vanskelig dag for os andre.

Hendes storebror - min fætter - og jeg var jævnaldrende, og vi blev konfirmeret sammen. Da vi skulle afholde vores fælles andendagsgilde med jævnaldrende fra familien og vennekredsen, var jeg noget betænkelig med hensyn til min døvstumme kusine især, fordi vi skulle danse. Men hun kom sammen med en veninde ligeledes født døvstum, og de dansede bare med, lige som alle vi andre. Senere forklarede hun, at danserytmen fik hun gennem gulvet, og hun bemærkede, hvad vi andre dansede. Og for øvrigt var hun vant til at danse.

På den internationale Høredag havde vores lokalforening en 'stand' sammen med en gruppe unge hørehæmmede. På et tidspunkt kom der mange unge med høreproblemer forbi vores 'stand', og der blev snakket, hygget og benyttet tegnsprog. Vi ældre deltog i debatterne og lyttede til de unge. De fleste kendte hinanden eller kendte nogle som de andre kendte. De fleste gav udtryk for, at de klarede sig godt og så lyst på fremtiden og jobmuligheder. Der var dog en fælles opfattelse af, at det var vigtigt, at man som ung hørehæmmet var mindst lige så dygtig som andre unge.

Jeg håber, at der kommer mange den 15. november på Sankt Knud Vej 36 og hører unge fra Frijsenborg Efterskole beretter om deres oplevelser og drømme om fremtiden.

 Karsten Spang-Thomsen, Bestyrelsesmedlem

Nyhedsbrev september
 

Selv ikke store højtalere sikrer god lyd til alle. Det går nogen måske rundt og tror. Men lyden bliver ringere undervejs gennem luften og ud til tilhørerne. Det er langt bedre at få lyd direkte i sine høreapparater, så mennesker med høretab kan blive kompenseret for deres handicap.
I år har der været mulighed for lyd direkte i ørerne både til Smuk Fest og Roskilde festival. Vel at mærke til de høreapparatsbrugere, der har mulighed for at modtage signalet. Vil du til Danmarks største halbal i Herning kan du også der få lyd direkte i ørerne. Og når Danmark om et par år skal være med til at afvikle EM i herrefodbold vil tilgængelighed til stadions og kampe være i fokus - også for mennesker med høretab.
Tendensen er klar. En udvikling er i gang, men den skal fastholdes. Både enkeltpersoner og organisationerne skal vedblive med at presse på, så høreområdet prioriteres. Husk der skal være midler til både anskaffelse, drift og vedligehold. Høreforeningen er en aktiv spiller i den proces. Både centralt og lokalt.
På Frederiksberg fik teleslyngeområdet et markant løft i 2016 med en særbevilling på ½ mio. kroner til en række institutioner i kommunen, hvor især mange ældreinstitutioner fik teleslynge.
Rådhuset på Frederiksberg er et godt eksempel på, at kommunen er inde i en god gænge. I dag er der mange teleslynger på Rådhuset. Der er teleslynge i både rådhussalen, festsalen og i kommunalbestyrelsens mødelokale. Der er endvidere anskaffet en mødeteleslynge med fire bordmikrofoner, der hurtigt og nemt kan flyttes rundt til alle Rådhusets mødelokaler efter behov. Endelig er der i Borgerservice en ansigt-til-ansigt teleslynge, når borgerne skal betjenes.

Det er budgettider. Handicaprådets brugerrepræsentanter har blandt andet ønsker til et løft af adgangsforholdene til de kommunale kulturinstitutioner. Nedenfor et udpluk med rod i forbedret livskvalitet for mennesker med høreproblemer.
Metronomen har et teleslyngeanlæg, der kræver en ”professionel” for at blive sat op og betjent. Det er ikke noget ret mange foreninger hverken har eller har råd til at betale for. Metronomens koncept er ellers, at brugerne skal servicere sig selv - så det burde også gælde teleslyngen. Vi krydser fingre for, at penge til to letbetjente teleslynger bliver fundet i forbindelse med budget 2019.
AvenyT har været udfordret af udgifter til klimaskærm og helt nødvendige reparationer og vedligehold. Forhåbentlig er tiden nu inde til et kvalitativt løft af forestillingerne med en teleslynge.
Hovedbilioteket skal moderniseres. Vi håber det vil betyde, at alle lokaler, som bruges til foredrag og undervisning, har velfungerende teleslynge. Uanset af hvor tit det sker.
KU.BE er nybyggeri og omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om teleslynge i alle forsamlingslokaler. Her er da også velfungerende teleslynge i de tre store sale. KU.BE’s bibliotek bruges i dag lejlighedsvis til afholdelse af arrangementer. Det lå ikke i kortene, da huset var på tegnebrættet, så her er der ikke teleslynge. Det var vi i Høreforeningen Frederiksberg kede af at erfare. Vi har derfor lånt vores transportable udstyr ud til KU.BE, så mennesker med høreproblemer også  kan have glæde af arrangementer her.
Frederiksberg museerne har ikke teleslynge. Kommunen er ikke fremmed over for tanken om at anskaffe et anlæg af samme type som vores tour guide, som museerne kan deles om. Det lyder som en god idé.

De fleste hverken ser eller hører teleslynger, og politikerne skulle ikke gerne komme i tvivl om, hvor god en investering de egentlig er og foretrække endnu et springvand for pengene. Så husk endelig at gøre opmærksom på, hvis du oplever, at teleslyngen ikke bliver anvendt, ikke fungerer eller der ikke er opsat skilt om, at den findes. Ideer til hvor kommunen skal investere i flere teleslynger hører vi gerne om. I år har der været fokus på kulturen. Måske er det sportens tur næsten gang, der skal drøftes budget.
Men man har jo ikke glæde af initiativer på teleslyngeområdet, hvis ikke man har telespole i sine høreapparater, så det anbefaler vi, at alle får. Til brug i hjemmet findes en lang række muligheder ud over teleslynge for at få mere ud af radio og fjernsyn. Det kan hørevejledningen orientere om.

 • Hørevejledningen, Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13

 • Tlf.: 38 21 50 20 # 2, SMS: 28 98 50 20, E-mail: visitationsenheden@frederiksberg.dk

 • Telefonisk henvendelse: Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13.

 • Personlig henvendelse: Mandag-fredag kl. 10-14

 • Det anbefales at bestille tid.


Kalenderen:
Læs mere på hoereforeningen-frederiksberg.dk eller hoereforeningen.dk

 • Hørecafé hos Hørevejledningen
  Tor. 13. sep. kl. 14-15.30
  Hjælpemiddelcentret, Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej 8, nr. 13

 • Foredrag med canadiske Gael Hannan
  Tor. 27. sep. kl. 17
  Høreforeningen, Taastrup

 • CI – når høreapparater ikke længere er nok
  Ons. 3. okt. kl. 19-21
  KU.BE, Dirch Passers Alle 4, Frederiksberg

 • Tinnitusdag
  Hvad er tinnitus er, og hvordan kan du håndtere det.
  Lør. 3. nov. kl. 10-16
  Hotel Scandic i Roskilde.

På bestyrelsens vegne Bolette Østberg

 

Nyhedsbrev juli 2018

Efterårets aktivitetstilbud

Programmet for efteråret 2018 er nu på vej til din postkasse. Måske har du allerede læst om nogle af aktiviteterne i Hørelsen. Det skyldes, at deadline for annoncering i Hørelsen ligger meget tidligt og før, at vi er klar med det trykte program, men det ændrer ikke på tilmeldingsfristen og mulighederne for at komme med til vores aktiviteter.

Vi håber at se mange kendte og nye medlemmer til efterårets arrangementer, som igen i år er en blanding af faglige og oplysende foredrag samt sociale aktiviteter og udflugter.

Medlemmer af Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling deltog som arrangører og praktiske hjælpere i forbindelse med løbet Royal Run, som var en del af fejringen af Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Vi fortsætter i det royale spor ved at tage en tur til Frederiksborg Slot, hvor der bl.a. bliver mulighed for at se riddersalen med en særudstilling om Kronprins Frederiks liv. Bemærk, at bussen afgår fra Flintholm station.

På vores tur til Assistens Kirkegård vil vi ikke møde royale personer, men vi hører om andre kendte og ukendte personer og får både morsomme og tankevækkende historier.

Morskab og humor vil der være mere af på Storm P Museet, hvor vi skal se museets samlinger og høre om kunstneren, humoristen, satirikeren og privatpersonen Storm P.

Hjælp og vejledning i forbindelse med høretab og hjælpemidler finder du som sædvanlig på Frederiksberg Kommunes seniordag og på vore populære hørecaféer.

Det er ikke kun ældre, der rammes af høretab. Mange unge har også problemer at slås med, og vi synes, at det er vigtigt også at fokusere på denne aldersgruppe. Vi har derfor inviteret en række unge med høretab fra Frijsenborg Efterskole til at komme og fortælle om deres udfordringer i dagens Danmark.

Når høreapparater ikke er nok, kan en CI – Cochlear Implant – være en mulighed. Aftenens formål er at oplyse, vejlede og videndele omkring hørelse, løsninger og kriterierne for CI, som i dag er markant anderledes end blot for få siden.

Som afslutning på sæsonen skal vi prøve noget nyt – nemlig en julefrokost med god mad, hygge og samvær.

Og også den traditionsrige nytårskur får i 2019 et nyt format. Vi ændrer det fra et aftenarrangement til en nytårsbrunch i KU.BE, men vil som sædvanlig benytte anledningen til at efterlyse ideer til den nye handleplan, som vi skal vedtage på årsmødet i februar 2019.

Vel mødt til efterårets arrangementer.

På vegne af bestyrelsen, Hanne Rasmussen