I offentlige og private mødelokaler, kontorer, kirker m.v. kan der være installeret et teleslyngeanlæg, som, når det er sluttet til og anvendes rigtigt, giver den hørehæmmede en langt bedre gengivelse af tale, sang og musik, såfremt der er telespole i høreapparatet.

Pt. er det ikke en registrant over, hvor der er teleslynger på Frederiksberg.

En foreløbig oversigt:

Hørevejledningen på Hjælpemiddelcentret, Rådhushallen og festsalen, borgerservice (mappeteleslynge), skranker på bibliotekerne (mappeteleslynge), den store sal i Medborgerhuset på Danasvej, festsalen Akaciegården i Nimbusparken, folkekirkerne på Frederiksberg og på Sankt Knuds Vej 36.