Lokalafdelingens vedtægter findes på Høreforeningens hjemmeside, hoereforeningen.dk.